Специално от Портал Европа

БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРОДЕПУТАТИ / 29-06-2007

Портал ЕВРОПА предлага тук системно наблюдение в табличен вид на по-важните аспекти от дейността на нашите избраници в Европейския парламент. В таблицата може да видите в коя политическа група е всеки един от тях, има ли уебсайт и какъв е адресът му в Интернет, в кои комисии и делегации членува и е заместник-член, какви изказвания и доклади има в ЕП, както и разбира се какви са по-важните дейности, свързани с България. Бележка на редакцията: графата "Събития, новини" е с източник публикациите, намерили място на Портал ЕВРОПА през годината. Графата "Парламентарна дейност" съдържа събрана информация с въпроси, предложения за резолюции и изказвания на пленарните заседания, с източник - сайта на ЕП.

И ОЩЕ: ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ПРЕЗ 2007 (обобщение от Пресслужбата на ЕП)

Мониторингът на Портал ЕВРОПА е с начална дата 5.06.2007 г.

Дата на последна актуализация: 07.01.2008 г.

ИмеПолитическа дейност
КомисияДелегация Събития, новиниПарламентарна дейност

 

Атанас Папаризов

Декларация за финансови интереси

 

 

Група на социалистите в Европейския парламент

28-11-2007 - интервю за българската пресслужба на ЕП

17-10-2007 - обща позиция за "евро" вместо "еуро"

http://www.paparizov.eu

14.01.2008 - Отчет за дейността през 2007 г. и приоритети през 2008 г.

 

 

Член - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Заместник -член в Комисията по развитие и Подкомисията по сигурност и отбрана

Член - Делегация за връзки със Съединените американски щати

Заместник член - Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Европа

20.09.2007Трета група посещава ЕП по покана на Атанас Папаризов

10-10-2007 - изказване в Комисията по промишлеността на ЕП

22.10.2007 Конвенционални енергийни източници и енергийни технологии (разискване)

23-10-2007-стандарти за ядрена безопасност

09.11.07гост на националното честване на деня на металурга в Пловдив

13.11.2007 - нов устав на Агенцията за снабдяване към Евратом

20-11-2007- международна конференция "Регионално сътрудничество в региона на Черно море и Дунав"

20.11.2007участие в международен форум в Бахрейн за Близкия Изток

21-11-2007- призив за обща политика в областта на ядрената енергия

23-11-2007- декларация в защита на ядрената енергетика

23-11-2007- международен форум "Близкия Изток - Вътрешна и Глобална Сигурност"

26-11-2007 - срещи с новоизбрани общински кметове

24.11.07Сътрудничество с белгийски общини, обсъждане с БСП-кметове

28.11.2007Интервю за БГ-пресслужба

28.11.2007Интервю пред в-к „Дума” - "Изоставаме с проектите"

05-12-2007участие в 4-та междупарламентарна конференция на ЕП в Брюксел

14.12.2007семинар в Южен централен район за Структурните фондове

19-12-2007-енергийна сигурност

14.01.2008 - Отчет за дейността през 2007 г. и приоритети през 2008 г.

Въпроси

Предложения за резолюции

Изказвания на пленарни заседания

 

Биляна Раева

Декларация за финансови интереси

 

Група на Алианса на либералите и демократите за Европа

17-10-2007 - обща позиция за "евро" вместо "еуро"

http://bilyanaraeva.eu/

Член - Комисия по заетост и социални въпроси

Заместник-член - Комисия по икономически и парични въпроси

Председател на Междупарламентарния комитет за Европейското икономическо пространство (ЕИП)

Член на делегацията за връзки с Швейцария, Исландия и Норвегия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП)

 

17.07.2007 - сътрудничество с кметовете на европейските градове

Август 2007 - организация на пазара на мляко и млечни продукти

Август 2007 - намаляване на вредата от алкохола

16-08-2007 - посещение във Великотърновски район

21-08-2007 - информационен център по еврофондовете, Враца

23.08.2007 - срещи с представители на браншови организации

24-08-2007 - информационен ден в Габрово за Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"

26.08.2007 - VARNA SKATE OPEN 2007

05-09-2007 - дискусия по „евро" или „еуро"

11-10-2007 - дългосрочна демографска стратегия в Европейския съюз

22-10-2007 - премахването на най-токсичните пестициди от Европа

02-11-2007- откриване на централен информационен офис

15.11.2007 - избрана за председател на Междупарламентарния комитет за Европейското икономическо пространство

15-11-2007 - писмо до ЕК за преразглеждане на квотите за емисиите въглероден диоксид

22-11-2007- срещи с представители на бизнеса, неправителствените организации, държавните структури

23.11.07 - Откриване на информационен офис във Варна

27-11-2007 - номинация за "Жена на годината"

28-11-2007 - питане до ЕК за квотите за емисиите въглероден диоксид

14-12-2007 - спор по отговор на ЕК за промяна на квотите за вредни емисии

15-12-2007 -информационен офис във Враца

19-12-2007 - представяне на ОП „Регионално развитие" в Габрово

19-12-2007 - становище за защитата на потребителите

20-12-2007 - становище за Демографската политика на Европа

Въпроси

Становища

 

Владимир Уручев

Декларация за финансови интереси

 

Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи

09-07-2007 - Писмо до БГ-парламента по повод доклада на ЕК

17-10-2007 - обща позиция за "евро" вместо "еуро"

координати на информационните офиси на г-н Уручев в страната

 

Член - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Заместник-член на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

Член-Делегация за връзки с Белару

Заместник-член - Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Армения, ЕС-Азербайджан и ЕС-Грузия

22.10.2007 Конвенционални енергийни източници и енергийни технологии (разискване)

24-10-2007-изказване за бъдещите енергийни нужди в Европа

23-11-2007- декларация в защита на ядрената енергетика

18-12-2007-поправки в на доклад за политиката на ЕС в региона на Черно море

22.02.2008 - Отчет за дейността юни-декември 2007 г.
22.02.2008 - Отчет за дейността на информационния център на В. Уручев в Смолян

Изказвания на пленарни заседания

 

Владко Панайотов

Декларация за финансови интереси

 

Група на Алианса на либералите и демократите за Европа

17-10-2007 - обща позиция за "евро" вместо "еуро"

 

Член - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Заместник-член - Комисия по регионално развитие

Член - Делегация за връзки с Китайската народна република

Заместник-член на Делегацията за връзки с Япония

15-12-2007-коментар за Портал ЕВРОПА - "Търсим технологии за по-чиста Европа"

Въпроси

 

 

Десислав Чуколов

Декларация за финансови интереси

 

от 14-11-2007 - независим

(до 14.11.2007): Група Идентичност, Традиция, Суверенитет

17-10-2007 - обща позиция за "евро" вместо "еуро"

 

Член - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Заместник-член - Комисия по конституционни въпроси

 

 

9 юли 2007 г.

Писмена декларация

Изказвания на пленарни заседания

Писмени декларации

 

Димитър Стоянов

Декларация за финансови интереси

 

 

от 14-11-2007 - независим

(до 14.11.2007): Група Идентичност, Традиция, Суверенитет

17-10-2007 - обща позиция за "евро" вместо "еуро"

 

Член на комисията по регионално развитие и комисията по земеделие и развитие на селските райони

Член на делегацията за връзки с държавите от Машрека и на делегацията в Eвро-средиземноморската парламентарна асамблея

11.07.2007 - Природни бедствия (разискване)

12.07.07 - Македония

Писмена декларация

13.11.2007 - Да спрем Доган!

Въпроси

Предложения за резолюции

Изказвания на пленарни заседания

Писмени декларации

 

Душана Здравкова

Декларация за финансови интереси

 

Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи

09-07-2007 - Писмо до БГ-парламента по повод доклада на ЕК

25.08.2007 - "Еврокафе" с медиен партньор Портал ЕВРОПА

17-10-2007 - обща позиция за "евро" вместо "еуро"

 

06.01.08 - Публичен отчет за юни-декември 2007 г.

www.dushana.eu

Заместник-председател на Комисията по конституционни въпроси

Заместник-член - Комисия по петиции

Член - Делегация за връзки със Съединените американски щати

Заместник-член - Делегация за връзки с държавите от Персийския залив, включително Йемен

06-07-2007 - Среща с Националния съвет на жената в Малта

12.07.2007 - доклад на ЕК за напредъка на България

Отчет на дейността до 20.07.2007

Отчет на дейността 23-27.07.2007

Август 2007: Приоритети за септември 2007

07-08-2007- откриване на информационен център във Варна

02-09-2007- еврорегион "Родопи"

3 септември 2007: отчет за дейността през август

28-09-07 - "Гражданска Агора"

октомври 2007: интервю с Д. Здравкова - пресслужба на ЕП

02-12-2007-посещение на юристи в ЕП

11-12-2007- изказване за "черните каси" на управляващите партии

13-12-2007-петиция от Габрово

14-12-2007-отговор за тел. 112 от ЕК

18-12-2007-Могилино

06.01.08 - Публичен отчет за юни-декември 2007 г.

Въпроси

Изказвания на пленарни заседания

 

Евгени Кирилов

Декларация за финансови интереси

 

Група на социалистите в Европейския парламент

17-10-2007 - обща позиция за "евро" вместо "еуро"

 

Член - Комисия по регионално развитие Подкомисия по сигурност и отбрана

Заместник-член на комисията по външни работи

 

 

Член - Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Армения, ЕС-Азербайджан и ЕС-Грузия

Заместник-член на делегацията в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Бивша югославска република Македония

13 юни 2007 г. въпрос с искане за устен отговор на месечната сесия през юли 2007

3 септември 2007: двойните проверки на български пътници на летище Франкфурт

5 септември 2007

Диалог и консултации с трети страни в областта на правата на човека (разискване)

27-09-2007 - Заседание на Комисията по регионално развитие на ЕП в България

9 ноември 2007-Поправки в регламента за пазара на вино

13.11.2007 - трудовия пазар за българи

15-11-2007 - изказване по нарушенията на демокрацията в Грузия

15-11-2007- интервю за българската пресслужба на ЕП

21.11.2007 - Комисията по земеделие прие поправките на Е. Кирилов към доклада за пазара на вино

27-11-2007-призив за възстановяване и поддръжка на българските паметници и военните гробища в Македония

05-12-2007 - конференция ''Балкански кръстопъти", Брюксел

07-12-2007 - посещение на парламентаристи и общинари в Брюксел

17-12-2007 - семинар по подготовка на европейски проекти

Въпроси

Предложения за резолюции

Изказвания на пленарни заседания

 

Илияна Йотова

Декларация за финансови интереси

 

Група на социалистите в Европейския парламент

17-10-2007 - обща позиция за "евро" вместо "еуро"

 

Член - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Заместник-член - Комисия по конституционни въпроси

Член - Делегация за връзки с Канада

Заместник-член - Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия

23-10-2007-защита на финансовите интереси на ЕО

21-11-2007 - изказване по приложението на директивата "таймшер"

27-11-2007-кореспонденция с еврокомисар Кунева

28-11-2007-подкрепа за нов пакет от мерки на ЕК за енергетиката

29-11-2007 - посещение на младежи в ЕП

Въпроси

Изказвания на пленарни заседания

 

Кристиан Вигенин

Декларация за финансови интереси

 

Група на социалистите в Европейския парламент

4 юни 2007 - интервю за Портал ЕВРОПА.

13-12-2007-коментар за статута на Косово пред Портал ЕВРОПА

http://www.vigenin.eu

20-06-2007 - Избран за зам.-председател на ПЕС

Член на комисията по външни работи

Заместник-член - Комисия по икономически и парични въпроси

 

 

Член - Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)

Заместник-член - Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Хърватия

12-06-2007 - предложение за отпадане на акциза върху домашната ракия

12.07.07 - Македония

19-07-2007 - смъртни присъди на бг медици в Либия

10-08-2007 - посещение в Благоевградска област

01-09-2007 -информационен офис, София

13.11.2007 изказване за крайнодесните

28-11-2007-посещение на младежи в ЕП

08-12-2007- стипендия "ЕВРОПА"

13-12-2007-публичното финансиране за екстремистки партии

15-12-2007-курсове по програмите на ЕС

15-02-2008 - Вигенин е първият български евродепутат, който отчете и изразходваните от него средства през 2007 г.!

Предложения за резолюции

Изказвания на пленарни заседания

Писмени декларации

 

Мариела Баева

Декларация за финансови интереси

 

Група на Алианса на либералите и демократите за Европа

 

8.08 2007 - Въпросник на Портал ЕВРОПА.

Август 2007: М. Баева финансира изявата на младеж в 15-я фестивал на ромската култура

Август 2007: Newshound, „Петминутно интервю

12-09-2007 -изложба на български художници

3.08.07 - М. Баева подписва петицията за "евро" вместо "еуро".

17-10-2007 - обща позиция за "евро" вместо "еуро"

М. Баева съдейства на БНР за интервю с Ноам Чомски

Отчет за дейността  от началото на мандата 06.06.07 г. до 31.08.08 г.doc (99.5 Kb)

Член - Комисия по икономически и парични въпроси

Заместник-член - Комисия по външни работи

Член - Делегация за връзки със страните от Южна Азия

Заместник-член - Делегация за връзки със Съединените американски щати

03.10.2007 - инициативи в Сливен и Исперих

22.10.2007 Конвенционални енергийни източници и енергийни технологии (разискване)

октомври 2007: интервю с М. Баева - пресслужба на ЕП

04.10.07 - инициатива за хората с увреждания

06.10.07 - Събития в Кърджали и Търговище за младежите

15-10-2007 - Посещение на младежи в ЕП

15-10-2007 - Среща със Срджян Керим, председател на Генералната асамблея за ООН

15.11.2007 - Форум за бъдещето на ядрената енергетика

31-10-2007 - дискусия послучай Деня на народните будители

23.11.07 - Участие в Делегацията за Бангладеш

23.11.07 - Размяна на писма с шефа на ЕЦБ

14-12-2007 - гарантиране на депозитите

23-11-2007- декларация в защита на ядрената енергетика

24-11-2007-анализ за директните инвестиции в България

11-12-2007- Среща с ЕЦБ

14-12-2007-изказване за гарантирането на депозитите

22-12-2007 - интервю пред Програма “Хоризонт"

23-12-2007 - срещи с граждани в Разград и с. Бисерци

Въпроси

Изказвания на пленарни заседания

 

Маруся Любчева

Декларация за финансови интереси

 

Група на социалистите в Европейския парламент

17-10-2007 - обща позиция за "евро" вместо "еуро"

 

http://www.bs-ml.eu

 

Член на комисията по международна търговия и на комисията по бюджетен контрол

Заместник-член - Комисия по бюджети;Комисия по правата на жените и равенството между половете

Член на делегацията в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан и ЕС-Узбекистан, и за връзки с Таджикистан, Туркменистан и Монголия

Заместник-член -Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Украйна

18 юни 2007 г - Икономически и търговски отношения на Общността с Русия(разискване)

27.06.2007 - М. Любчева участва в изслушване на тема "Жени в затворите"

05-09-2007 - намаляване на вредата от алкохола

13-09-2007 - "Нов регионален подход за Черно море"

09-10-2007 - изказване в комисията по международна търговия в ЕП

18-10-2007 - изказване по проблемите на тракийските бежанци

18-10-2007 - срещи с ученици от Бургас и Чипровци

13.11.07 - Запитване на Любчева до ЕК относно реклама на студен чай с канабис

20-11-2007-международна конференция "Регионално сътрудничество в региона на Черно море и Дунав"

21.11.07 - Интервю за българската пресслужба на ЕП

22-11-2007 - подкрепа за многогодишната рамка за Агенцията на Европейския съюз за основните права

23-11-2007 - изказване за усвояването на европейските фондове в Полша

23-11-2007 - поправки в проектостановището за стратегията на ЕС за Централна Азия

24-11-2007 - изказване за политиката на ЕС в културата

27-11-2007 - запитване към еврокомисаря по образованието Ян Фигел

05-12-2007 - дебат за безопасни условия на труд в ЕС

05-12-2007 - развитие по т.нар. тракийски въпрос

06-12-2007 - посещение на представители на НСОРБ в Брюксел

15-12-2007-пилотен проект за "Мониторинг на околната среда в Черноморския регион"

17-12-2007 - доклад по темата "Да спасим нашата планета"

18-12-2007-защита на потребителите

Въпроси

Предложения за резолюции

Изказвания на пленарни заседания

 

Метин Казак

Декларация за финансови интереси

 

 

Група на Алианса на либералите и демократите за Европа

12-09-2007 -изложба на български художници

29-11-2007 -интервю за българската пресслужба на ЕП

14-12-2007-коментар за статута на Косово пред Портал Европа

17-10-2007 - обща позиция за "евро" вместо "еуро"

03.01.08 - Отчет на дейността за 2007 г.

http://www.metinkazak.eu

Член - Комисия по външни работи

Заместник-член - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Член - Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция

Заместник-член - Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН) и на делегацията в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан и ЕС-Узбекистан, и за връзки с Таджикистан, Туркменистан и Монголия

29 - 30.09. 2007 г. - Семинар на АЛДЕ в Разград

09-10-2007- семинар "Обща селскостопанска политика на ЕС"

01-11-2007 - за ролята на европейския омбудсман

15-11-2007 - корекции в резолюция за политиката на добросъседство

19-11-2007-семинар „Тютюнът - на кръстопът през 21 век"

11-12-2007- изказване за българския етнически модел

24-25.12.07 - празнични прояви в Омуртаг и Шумен

03.01.08 - Отчет на дейността за 2007 г.

Въпроси

Изказвания на пленарни заседания

 

Николай Младенов

Декларация за финансови интереси

 

Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи

09-07-2007 - Писмо до БГ-парламента по повод доклада на ЕК

26-11-2007 - интервю за българската пресслужба на ЕП

17-10-2007 - обща позиция за "евро" вместо "еуро"

http://nmladenov.blog.bg/

www.nmladenov.eu 

 

08-01-2008 - дейност като евродепутат през 2007 г.

 

Член - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Заместник-член - Комисия по външни работи; Подкомисия по сигурност и отбрана

Член - Делегация за връзки с Израел

Заместник-член - Делегация за връзки с Афганистан

16-08-2007 - посещение в Благоевград

09-07-2007 - управлението на тройната коалиция

3 септември 2007: пожари и наводнения в Европа

13-09-2007- запитване към еврокомисаря Меглена Кунева

03.10.2007 - наблюдение на изборите в Украйна

11-10-2007 - конкурс за есе

05-11-2007 - откриване на информационен офис в Русе

17.11.2007 -
Обучение за кметовете на ГЕРБ в област Русе

19-11-2007 - "тройната коалиция отклонява евросредства"

23-11-2007-посещение на журналисти и студенти в ЕП

28-11-2007 - поправки в становище за Европейското научноизследователско пространство

11-12-2007- защита на българските пациенти

18-12-2007-поправки в на доклад за политиката на ЕС в региона на Черно море

19-12-2007 - nmladenov.blog.bg Година на пропуснатите възможности

27-12-2007 - ЕК отговаря на питане на Младенов за Магистрала "Тракия"

08-01-2008 - дейност като евродепутат през 2007 г.

Въпроси

Предложения за резолюции

Изказвания на пленарни заседания

 

Петя Ставрева

Декларация за финансови интереси

 

Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи

09-07-2007 - Писмо до БГ-парламента по повод доклада на ЕК

17-10-2007 - обща позиция за "евро" вместо "еуро"

19.11.07 - откриване на приемна в Пазарджик

03.01.2007 - Отчет на дейността за 2007 г.

http://www.petyastavreva.eu/

http://pss.blog.bg/

 

 

 

Член - Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Заместник-член - Комисия по бюджетен контрол

04.01.2007 - предстоящите събития на П. Ставрева за 2008 г.

Член - Делегация за връзки с Корейския полуостров

Заместник-член - Делегация за връзки с Китайската народна република

22.10.07 - официално посещение в Корея

06-07-2007 - Малта: незаконния трафик на хора, оръжия и наркотици

07.2007 - Изказване в Комисията по бюджетет контрол на ЕП

25.07.2007 - среща с Националната асоциация на зърнопроизводителите

Август 2007: доклад за състоянието на агросектора у нас

02-09-2007 - Среща с производители на грозде, община Родопи

03/04-10.07 - форум за управлението на ЕК

05-10-2007 - сигнал от Националния млечен борд

05-10-2007-Конкурс за есе на тема: „ Аз (не) гласувам!"

10-10-2007 - европейски субсидии за земеделие

11-10-2007: среща с освободените БГ-медици

12-10-2007- изказване за повече прозрачност по ОСП

22-10-2007 - изказване по разпределението на еврофондовете

23-10-2007-изказване по използването на пестициди в земеделието

24-10-2007- законодателство за тютюнопушенето

06-11-2007-консултации по развитието на селските райони

08-11-2007 - ГЕРБ остава отворен за партньорство с партиите вдясно

09 ноември 2007 Посредничество между земеделски браншови организации и ЕК

09.11.2007 - конференция "Младежко участие в гражданския политически процес" в София

17.11.07 - семинар за развитието на селските райони

23-11-2007- декларация в защита на ядрената енергетика

27-11-2007-подкрепа за протест на зърнопроизводителите

29-11-2007 разследване на обгазяването в Стара Загора

29-11-2007-изказване по функционирането на Европейската сметна палата

30-11-2007-посещение на младежи в ЕП

03.12.07 - Стара Загора продължава да бъде обгазяван

05.12.07 - лектор на семинар "Селското стопанство и всичко за него"

13-12-2007-винена реформа

13-12-2007-бюджет на ЕС

18-12-2007-семинар една година членство на България в ЕС

03.01.2007 - Отчет на дейността за 2007 г.

Въпроси

Изказвания на пленарни заседания

 

Румяна Желева

Декларация за финансови интереси

 

Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи

09-07-2007 - Писмо до БГ-парламента по повод доклада на ЕК

17-10-2007 - обща позиция за "евро" вместо "еуро"

05.01.2007 - Отчет на главните акценти от дейността й в ЕП /Специално за Портал ЕВРОПА/


11.01.2008: "Правителството продаде твърде евтино излаза към Черно море на тръбата до Гърция" (интервю за "Дневник")

http://www.rumiana-jeleva.eu

 

Член - Комисия по регионално развитие

Заместник-член - Комисия по заетост и социални въпроси

Член - Делегация за връзки с държавите от Машрека

Заместник-член - Делегация за връзки с Иран

25.09.2007 - "Изоставените деца на България"

23-10-2007 - Становище по рамката за обучение през целия живот

06-11-2007 - "ГЕРБ е първа политическа сила в България"

09.11.2007 - Обществено изслушване за регионалната политика

13.11.2007 - въпрос към ЕК относно замърсяването на Черно море

13.11.2007 - Желева и ЕНП-ЕД подкрепиха на дебат Работната програма на ЕК

15-11-2007 - изказване по готовността да присъединяване към Шенген

18.11.07Интервю във вестник “New Europe”

13-12-2007-сигурността на Черно море- приоритет

18-12-2007-поправки в на доклад за политиката на ЕС в региона на Черно море

18-12-2007-политика в селските райони с намаляващо население

19-12-2007-представяне от "Дойче веле"

05.01.2007 - Отчет на главните акценти от дейността й в ЕП /Специално за Портал ЕВРОПА/

05.01.08 - Позиция за инцидента с потъналия български кораб в Азовско море


Въпроси

Изказвания на пленарни заседания

 

Славчо Бинев

Декларация за финансови интереси

 

от 14-11-2007 - независим

(до 14.11.2007): Група Идентичност, Традиция, Суверенитет

17-10-2007 - обща позиция за "евро" вместо "еуро"

 

http://slavibinev.com/

 

Член - Комисия по икономически и парични въпроси

 

Писмена декларация

12.11.2007 - интервю, пресслужба

13.11.2007 по повод доклада на Пал Шмит за ролята на спорта в образованието

Изказвания на пленарни заседания

Писмени декларации

 

Филиз Хюсменова

Декларация за финансови интереси

 

Група на Алианса на либералите и демократите за Европа

26 юни 2007 г - Интервю за Портал ЕВРОПА.

12-09-2007 -изложба на български художници

06-12-2007-Онлайн дискусия с медиен партньор Портал ЕВРОПА

17-10-2007 - обща позиция за "евро" вместо "еуро"

07.12.07 - представяне на книга "Различни региони-един стандарт" под редакцията на Ф. Хюсменова

15.01.2008 - Отчет на дейността за 2007 г.

 

www.filizhyusmenova.com

Заместник-председател на Комисията по регионално развитие

Заместник-член - Комисия по правата на жените и равенството между половете

Член - Делегация за връзки с държавите от Магреба и Съюза на арабския Магреб (включително Либия)

август 2007: обучение в предприемачество по проекта „Шанс за всеки”

2 септември 2007: статия в подкрепа на "евро" вместо "еуро"

12-09-2007 - посещение на младежи в ЕП

13-09-2007- семинар „Нови лидери, нова политика"

13.11.07 - ЕК отговори на въпросите на Ф. Хюсменова на "евро"/"еуро"

14.11.07 - Хюсменова инициира информационна кампания за диабета

14-11-2007 -съдокладчик по доклада за регионалните последици от земетресения

17.11.07 - "Шанс за всеки" - второ издание

30.11.07 - лектор на международна конференция за интеграция на уязвими етнически общности

01, 15 и 16.12.07 - проведени семинари по проекта "Шанс за всеки" (Стара Загора, Благоевград, Добрич)

07.12.07 - конференция за европейската регионална политика „Различни региони, един стандарт”

10.12.07 - всички презентации от конференцията за регионалната политика!

15.12.07 - среща в Кърджали с ДПС-евродепутати за отчитане на работата им

20-12-2007-интервю за пресслужбата на ЕП

15.01.2008 - Отчет на дейността за 2007 г.

Въпроси

Предложения за резолюции

 

Още за евродепутатите вижте в предишните публикации на Портал ЕВРОПА:

Ако имате въпроси, мнения и коментари към вашите представители в ЕП, можете да ги изпратите на редакционната ни поща . Портал ЕВРОПА се ангажира да ги предостави своевременно на българските евродепутати и на техните сътрудници.

Портал ЕВРОПА пожелава ползотворна работа на първите български представители в Европейския парламент, избрани с пряко гласуване!

(Портал Европа)

Коментари (5)

Отчети на евродепутати | изпратено от Red | 13-09-2007 10:58
Добре де, след като според анкетата "ДОБРЕ ЛИ СЕ ПРЕДСТАВЯТ ОСЕМНАЙСЕТТЕ В ЕП?" групата на ПЕС се е предстажила най-добре в ЕП, а г-н Вигенин е бил най-активен, защо тогава това не проличава от тази таблица??? Депутатите от ПЕС възнамеряват ли до края на мандата си да направят поне 1н отчет на дейността си? Или им е много трудно понеже нямат такава? Но ако им стиска да го направят, моля нека не бъде отбиване на номера, чрез изброяване на партиини сбирки със симпатизанти, както е направила г-жа Здравкова. Лесно е да се манипулират машинно резултатите от електронни допитвания, лесно е да се взимат големи заплатки и да се заблуждават избирателите. Но изглежда е трудно да свършиш някаква работа, след като ояевидно нямаш капацитет за това. А явно и желание няма! И още нещо: да забелязвате някой от нашите "компетентни" евродепутати да е взел становище по важен въпрос за Съюза, какъвто е Договора за реформа /http://nellyo.wordpress.com/2007/09/10/%d0%...0%b0-%d1%80%d0%b5//?? Няма, а няма и да има докато продължаваме да избираме политически проститутки и марионетки като тези по-горе - те могат 1вено да повтарят като папагали позиции на патроните си от големите европейски партии.
Update | изпратено от Observer | 13-11-2007 16:33
Актуализирайте най-после въпросната таблица! Липсва толкова много информация. Следя на живо заседанието на ЕП и трябва да посоча, че имаме депутати, които са много активни и имат питания и участия в заседания почти на всяка сесия, но тук в прословутата ви таблица нищо не е отразено. Актуализирайте я най-сетне или поне не пишете, че е актуална дори и с днешна дата.
Парижката декларация за проблемите на хората болни от Болестта на Алцхаймер | изпратено от Ирина Илиева | 04-12-2007 10:11
Защо няма българси евродепутат, който да подкрепи с подписа си Парижката декларация? Декларацията е подкрепена от 42 Евродепутати. Ако има въпроси може да ги зададете на office@alzheimer-bg.org - електронната поща на НПО с ицеална цел в обществена полза "Гражданско Сдружение Алцхаймер-България".
корупция в съд. система | изпратено от потърпевш | 12-05-2009 11:38
Тъй като в РБ няма хора и начин за борба с корупцията в съдебната система, се обръщам към към Вас-евродепутати да се поставят на подходящото им място корумпираните съдии, защото те не крадат кртофи, а човешки съдби . Проводник на корупцията в съд. система са адвокатите, които работят с корумпирани съдии. Ако имаше свестни журналисти биха изкарали на дебат такива съдии с потърпевши като мен за да бъдат порицани поне от обществото въпреки, че това не е решение. Това е единствения начин за борба с корупциата.. Много жалко, че от Евр. съюз не искат това, а отпускат средства, които никога няма да постигнат целта си, а с това постигат точно обратния ефект – облагодетлстват корумпираните съдии, защото в техни ръце е така наречената “съдебна власт”. В мого области започват да се прилагат европейски закони. Не разбирам защо тук те не могат да се приложат, защото всички злини в тази така наречена държава започват и свършват в съда. mdmintchev@gbg.bg
актуализиране Таблицата за евродепутатите | изпратено от Т. Крумова | 28-03-2012 09:41
Днес е 28 март 2012година, а публикуваната таблица за българските евродепутати е от 2007г.На 20 май 2007г избрахме 18 евродепутата от България и техния мандат беше до 2009г. А на 7 юни 2009г близо 375 милиона европейци,имащи право на глас, в това число и българските граждани, за седми пореден път избраха членовете на европейския парламент.Ние българите дадохме своя вот за 17 -те български представители в единствената институция, избирана чрез преки избори.Броят им е 17 съгласно договорът от Ница, а в договора от Лисабон, който влезе в сила от 1 декември 2009г се предвижда промяна в броя на депутатите и за България те отново ще бъдат 18. Но за мандата 2009-2014г те са 17. Моля, актуализирайте си информацията и не подвеждайте най-вече младите хора.Професионална и спорна работа на екипа работещ в портала! Бъдете актуални и точни. И слънчеви поздрави от България!

Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000
Специално от Портал Европа

Гражданска кампания "Твоят глас в Европейския съюз"

Европейският парламент

Интерактивно